ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή:
00:00-08:00: Τραγούδια με Χρώμα!
08:00-12:00: Σοφία Αποστολίδου
12:00-18:00: Τραγούδια με Χρώμα!
18:00-20:00: Χρήστος Δήμου
20:00-23:59: Τραγούδια με Χρώμα!

Κάθε ώρα από τις 09:00 έως και τις 14:00 μεταδίδονται δελτία ειδήσεων.

Σάββατο - Κυριακή:
00:00-23:59: Τραγούδια με Χρώμα!